Dansschool

Van Opstal

Home  |  Inschrijven  |  Contact

Disclaimer

Dit reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.dansvanopstal.nl. Het doel van deze website is om de bezoeker in staat te stellen om kennis te nemen van de activiteiten en de organisatie van DanceMasters van Opstal.

De rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d. berusten uitsluitend bij DanceMasters van Opstal, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

DanceMasters van Opstal streeft ernaar deze website continue toegankelijk te houden voor iedereen.
DanceMasters van Opstal kan niet instaan voor een volledig correcte werking op alle tijdstippen en in alle
omstandigheden. DanceMasters van Opstal heeft geen invloed op de computersystemen en de telecomverbindingen
waarmee de website wordt bezocht, zodat DanceMasters van Opstal geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt
voor de gevolgen in welke vorm en op welke wijze dan ook van eventuele storingen.
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door
middel van deze website kan worden verkregen, kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten
behoeve van de bezoeker of de gebruiker.

DanceMasters van Opstal streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegt wordt nog steeds juist, volledig en actueel is, zodat DanceMasters van Opstal geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat DanceMasters van Opstal geen enkel aansprakelijkheid aanvaardt voor de
gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met DanceMasters van Opstal.

DanceMasters van Opstal beschermt de privacy van zijn gebruikers. De website van DanceMasters van Opstal kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met DanceMasters van Opstal zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan DanceMasters van Opstal. DanceMasters van Opstal spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. DanceMasters van Opstal werkt conform de vigerende Nederlandse privacywetgeving. DanceMasters van Opstal heeft geen invloed op het electronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur.
Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt.

DanceMasters van Opstal streeft ernaar deze website zoveel mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bv. virussen etc. DanceMasters van Opstal aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur.

DanceMaster van Opstal behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen indien wijzigingen in beeld,
bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Voor vragen of opmerkingen over ons
internetbeleid kunt u een e-mail sturen met vermelding van “internetbeleid” in het onderwerp naar info@dansvanopstal.nl.

Copyright - Dancemasters Van Opstal